1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Деградація сорбційних властивостей електродів системи ємнісної деіонізації води

Деградація сорбційних властивостей електродів системи ємнісної деіонізації води

В.І. Голота, Д.В. Кудін, С.В. Родіонов, С.Ю. Горбенко, Л.М. Завада, Д.В. Мошинський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається деградація адсорбційної здатності матеріалу САУТ-1С, модифікованого титаном, котрий використовується для виготовлення модулів ємнісної деіонізації води. Показано, що при зростанні напруги на електродах у діапазоні 0,75-1,5 В кількість адсорбованої солі зростає. Після 250 циклів заряджання-розряджання адсорбційна здатність зменшилась на 35,5 % від первісної, і при цьому проходило зменшення швидкості деградації.


Ключові слова: подвійний електричний шар, карбонові матеріали, ємнісна деіонізація