1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів сигналів

Основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів сигналів

В.М. Чинков, О.О. Ярохіна
УДК 398.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті та досліджені основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів, розглянуті три підходи до побудови цифрових функціональних генераторів на основі цифрового синтезу сигналів і для прикладу наведена методика такого синтезу одного з найпоширеніших вимірювальних сигналів – синусоїдального.


Ключові слова: цифровий вимірювальний функціональний генератор, цифровий синтез сигналів, кусково-східчаста апроксимація./
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чинков В.М., Ярохіна О.О. Основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів сигналів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 1(34). С. 170-172.