Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів

М. В. Бархударян, К. К. Кулагін, О. М. Мішуков, Б. О. Чумак
УДК 623.462.22: 621.371.332.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розроблені оптимальні за методом мінімуму найменших квадратів структури обчислювачів координат літальних об’єктів. Зокрема, розроблена структура обчислювача для трьохпараметричної радіотехнічної системи. Визначена точність оцінок координат на виході обчислювача.
Ключові слова: мінімуму найменших квадратів, обчислювач, параметри траєкторії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бархударян М. В. Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів / М. В. Бархударян, К. К. Кулагін, О. М. Мішуков, Б. О. Чумак  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2013. — № 2. — С. 42-44.