1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Пропозиції по побудові і реалізації циклічних кодів в апаратурі передачі даних

Пропозиції по побудові і реалізації циклічних кодів в апаратурі передачі даних

Н.Д. Рисаков, В.В. Куценко, І.В. Тітов, В.Г. Карєв
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані і уточнені правила побудови циклічних одів для кодування повідомлень, що передаються споживачеві по каналах зв'язку. Запропонований спосіб побудови перевірочних матриць для побудови алгоритмів кодування переданого повідомлення і декодування прийнятого повідомлення. Показана можливість вибору кодових комбінацій для кодування сполучень з бажаною кодовою відстанню. Розглянуті приклади побудови циклічних кодів парної і непарної кратності, а також алгоритмів кодування переданих і декодування кодових комбінацій, що приймаються.


Ключові слова: апаратура передачі даних, циклічний код, систематичний код, синдром, кодова відстань, кодер, декодер