1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. ВИДІЛЕННЯ БІНАРНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ, СФОРМОВАНОГО ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ІКЄДИ

ВИДІЛЕННЯ БІНАРНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ, СФОРМОВАНОГО ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ІКЄДИ

О.М. Барсуков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається модель передавальної системи, що описується нелінійною динамічною системою Икєды. Пропонується метод підмішування бінарного повідомлення в хаотичну несучу, яка сформована системою із затримкою, і його виділення за спостереженням сигналу, що спотворений вимірювальним шумом.


Ключові слова: хаотична несуча, фазовий простір, біфуркаційна діаграма, бінарне повідомлення, шум, система Ікєди