1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Підвищення скритності передачі бінарного повідомлення в прямохаотічній системі радіозв'язку за рахунок фільтрації хаотичної несучої

Підвищення скритності передачі бінарного повідомлення в прямохаотічній системі радіозв'язку за рахунок фільтрації хаотичної несучої

К.С. Васюта, С.В. Озеров, С.В. Малишев
Анотації на мовах:

У роботі запропоновано новий підхід підвищення скритності прямохаотічної системи радіозв'язку, який заснований на застосуванні смугової фільтрації хаотичної послідовності. Синтезована функціональна схема прямохаотчної системи радіозв'язку, в якій бінарне повідомлення передається хаотичними радіоімпульсами відфільтрованими в заданій смузі частот. Показано, що такий спосіб передачі бінарного повідомлення підвищує скритність системи радіозв'язку за рахунок схожості характеристик відфільтрованого хаотичного сигналу з характеристиками шуму спостереження.
Ключові слова: скритність, прямохаотічна система радіозв'язку, фільтрація, бінарне повідомлення