1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І РОЗВИТКУ GRID-ТЕХНОЛОГИЙ І МОВ ОПИСУ ЗАВДАНЬ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І РОЗВИТКУ GRID-ТЕХНОЛОГИЙ І МОВ ОПИСУ ЗАВДАНЬ

М.О. Волк, Т.В. Філімончук, Ал Шиблак Муаз
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі подано аналіз сучасного стану GRID-технологій, проаналізовані переваги і недоліки прикладного програмного забезпечення, що запропоновано ринком. Головною функцією цього забезпечення є надання користувачу зручного інтерфейсу між додатком і необхідними обчислюваними ресурсами. Розглянуто еволюцію мов опису завдань, відмічена відсутність у GRID-системах стандарту, який дозволяє описувати завдання, що призводить до виникнення ряду проблем та помилок при спробі запуску їх на виконання.


Ключові слова: проміжне програмне забезпечення, GRID-полігони, розподілені середовища, мови опису завдань