1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів

Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів

Г.В. Іванець, Ю.І. Євдокименко, О.Г. Марченко, О.А. Наконечний
УДК 339.175
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Прогнозування значення економічних показників здійснюється на основі вивчення закономірностей його зміни за статистичними даними. Математична модель, яка відображає залежність деякого економічного показника від множини інших економічних факторів, завжди супроводжується наявністю похибки за рахунок випадкових величин, які не спостерігаються. У статті розглянута можливість підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі, запропоновано алгоритм визначення прогнозного значення економічних показників при заданих значеннях незалежних інших економічних факторів, проведена порівняльна оцінка точності прогнозу.


Ключові слова: багатофакторна лінійна регресійна модель, метод найменших квадратів, зважений метод найменших квадратів, точність прогнозування, алгоритм визначення прогнозного значення
Бібліографічний опис для цитування:
Іванець Г.В., Євдокименко Ю.І., Марченко О.Г., Наконечний О.А. Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 2(35). С. 94-97.