1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Моделювання та вдосконалення алгоритму формування оптимальних маршрутів транспортних перевезень

Моделювання та вдосконалення алгоритму формування оптимальних маршрутів транспортних перевезень

В.Д. Ліпанов, С.А. Кічкайло
Анотації на мовах:

В результаті проведеного моделювання та аналізу існуючих методів формування оптимальних маршрутів руху при організації транспортних перевезень запропоновано удосконалений алгоритм формування оптимального маршруту з урахуванням можливостей перевізника і вимог клієнтів.
Ключові слова: граф ,вантаж, критерій, логістика, маршрут, метод гілок та границь, шкала порядку, найкоротший шлях, дерев’яний алгоритм, жадібний алгоритм