1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. ПРОГНОЗОВАНІ МГОА-ПОЛІНОМІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРІНГУ

ПРОГНОЗОВАНІ МГОА-ПОЛІНОМІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРІНГУ

О.В. Мантула, Є.С. Сакало
Анотації на мовах:

У статті наведено аналіз використання у задачах екологічного моніторингу традиційних нейронних мереж з фіксованою архітектурою та МГОА-мереж (метод групового обліку аргументів), які мають змінну структуру з можливістю змінювання під час навчання, що дозволяє забезпечити високу точність апроксимації в умовах досить короткої вибірки.
Ключові слова: прогнозування, нейронна мережа, нейромережева NARX – модель, МГОА-нейронна мережа, синапатичні ваги