Спектральні властивості узагальнених каскадних кодів

С.І. Приходько, М.С. Курцев, Хамзе Білал
Анотації на мовах:

Стаття присвячена подальшому дослідженню спектральних властивостей кодових слів узагальнених каскадних кодів. Аналіз відомих підходів до опису спектральних властивостей і дослідженню структурних і алгебраїчних властивостей найпростіших каскадних кодових конструкцій показав, що використання багатовимірних спектрів є найбільш вдалим для опису. У статті запропоновано математичний апарат, що дозволяє досліджувати спектральні властивості узагальнених каскадних кодів.
Ключові слова: узагальнений каскадний код, спектральні властивості кодів, багатовимірні спектри, перетворення Фур'є