1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. РОЗРОБКА ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ РОЗШИРЕНОГО КУЛІНАРНОГО ДОВІДНИКА НА ОСНОВІ FACEBOOK API

РОЗРОБКА ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ РОЗШИРЕНОГО КУЛІНАРНОГО ДОВІДНИКА НА ОСНОВІ FACEBOOK API

А.С. Чуприна, М.О. Белозёров
Анотації на мовах:

У статті описується розробка програми розширеного кулінарного довідника для соціальної мережі Facebook. Наводиться приклад використання Facebook API, для отримання даних користувачів і побудови на їх основі роботи прикладної програми.
Ключові слова: геймофикация, Facebook API, кулинарный справочник, Graph API