1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Аналіз розпаралелювання алгоритму задачі оптимального розподілу графа на підграфи

Аналіз розпаралелювання алгоритму задачі оптимального розподілу графа на підграфи

C.І. Шматков, О.Г. Толстолузька, Ю.О. Артюх
Анотації на мовах:

У статті розглянута проблема оптимального розподілу графа на підграфи, представлені описи послідовного та паралельного алгоритмів, наведені показники ефективності паралельного алгоритму. Послідовний алгоритм реалізован з використанням мови програмування Сі, паралельний - з використанням MPI.
Ключові слова: оптимальне розділення графа на підграфи, теорія графів, матриця суміжності, вагові коефіцієнти