1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Дослідження та розробка процедури оцінювання одиничних показників якості підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість

Дослідження та розробка процедури оцінювання одиничних показників якості підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість

М.М. Біла, В.М. Цвєтков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлені етапи розробки процедури оцінювання одиничних показників якості процесу підготовки особового складу екіпажів кораблів до боротьби за живучість при використанні експертного методу і методу ранжирування.


Ключові слова: одиничні показники якості, процес підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість