1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Використання імітаційного моделювання при встановленні міри невизначеності вимірів

Використання імітаційного моделювання при встановленні міри невизначеності вимірів

О.Ф. Генсицька, В.С. Жмерев
Анотації на мовах:

Обговорюється можливість вживання підходу до встановлення міри невизначеності для показників надійності відновлюваного устаткування АЕС у разі малих об'ємів даних про відмови. В основі підходу лежить ідея використання імітаційного моделювання за відомої моделі потоку відмов.
Ключові слова: невизначеність показників надійності, імітаційне моделювання