1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. АНАЛІЗ ЗАЛИШКОВОЇ ДЕФЕКТНОСТІ ОБЛАДНАННЯ АЄС В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

АНАЛІЗ ЗАЛИШКОВОЇ ДЕФЕКТНОСТІ ОБЛАДНАННЯ АЄС В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

К.М. Маловік, А.М. Мірошниченко
Анотації на мовах:

Робота присвячена аналізу залишкової дефектності обладнання АЕС в умовах невизначеності. Були розглянуті поняття залишкової дефектності обладнання, причини та наслідки не виявлення дефектів, дано визначення кількісної оцінки залишкової дефектності, показана її відповідність основним критеріям надійності і безпечності обладнання АЕС. Також були розглянуті основні поняття невизначеності контролю, причини та наслідки її виникнення при оцінці залишкової дефектності обладнання АЕС.
Ключові слова: надійність, безпечність, залишкова дефектність, невизначеність контролю, експлуатаційний контроль, критерії надійності, обладнання АЕС