1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Дослідження функції отриманої при додаванні двох гармонічних сигналів с рівними амплітудами узяте по модулю, залежно від зміни їх фазового зсуву

Дослідження функції отриманої при додаванні двох гармонічних сигналів с рівними амплітудами узяте по модулю, залежно від зміни їх фазового зсуву

С.О. Тишко, В.Г. Смоляр, О.Є. Забула
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено аналіз зміни характеристик функції отриманої при підсумовуванні двох гармонійних сигналів, які мають однакову амплітуду, та піддалися двухполуперіодний перетворенню. Отримано аналітичні співвідношення, що описують взаємозв'язок між характеристиками гармонійних сигналів і моментами сумарної функції.


Ключові слова: фазовий зсув, гармонійний сигнал, максимум функції, екстремум, фазометри