1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(35)'2013
  5. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка»

Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка»

О. Л. Кузнєцов, В. А. Таршин, К. В. Садовий, І. В. Красношапка, О. В. Очкуренко, А. О. Ковальчук
УДК 37.013.75
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розгляду проблемних питань, які пов’язані з проведенням семінарських занять з навчальних дисциплін радіотехнічного напрямку. Надані пропозиції щодо оптимізації методики проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка».
Ключові слова: навчальний процес, семінарське заняття, система оцінювання, змістовний модуль
Бібліографічний опис для цитування:
Кузнєцов О. Л. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка» / О. Л. Кузнєцов, В. А. Таршин, К. В. Садовий, І. В. Красношапка, О. В. Очкуренко, А. О. Ковальчук  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2013. — № 2. — С. 217-220.