1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Аналіз надійності радіотехнічної системи передачі інформації заснованої на mimo-технології з безліччю хаотичних несучих

Аналіз надійності радіотехнічної системи передачі інформації заснованої на mimo-технології з безліччю хаотичних несучих

С.В. Озеров, А.А. Артеменко
Анотації на мовах:

У роботі проведений аналіз способів підвищення надійності радіотехнічної системи передачі інформації заснованої на застосуванні багатоканальної MIMO-технології з безліччю хаотичних несучих. Показано, що синтезований метод передачі бінарних повідомлень в багатоканальній MIMO- системі передачі даних з використанням хаотичних несучих дозволяє підвищити надійність системи за рахунок збільшення числа каналів передачі інформації в заданому діапазоні частот.
Ключові слова: MIMO-технологія, надійність, структурна схема надійності, ймовірність безвідмовної роботи