1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. ЗВОРОТНА ЗАДАЧА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЕВОДУ ЗЕМЛЯ-ІОНОСФЕРА, ЯКИЙ ЗБУДЖУЄТЬСЯ РОЗРЯДОМ БЛИСКАВКИ

ЗВОРОТНА ЗАДАЧА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЕВОДУ ЗЕМЛЯ-ІОНОСФЕРА, ЯКИЙ ЗБУДЖУЄТЬСЯ РОЗРЯДОМ БЛИСКАВКИ

О.В. Швець, О.П. Кривонос, Т.М. Сердюк, Ю.В. Горишня
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику розв'язання оберненої задачі для визначення ефективної висоти нижньої іоносфери і дистанції до блискавки за допомогою твік-атмосфериків - ЕМ сигналів, які збуджуються розрядами блискавок і спостерігаються у нічних умовах. Синтезовані сигнали твіков в моделі хвилеводу Земля-іоносфера з експоненціальною моделлю профілю провідності іоносфери. За допомогою чисельного моделювання досліджено похибки оцінки дистанції до блискавки і параметрів профілю, пов'язані з впливом випадкового шуму, і вплив сферичності хвилеводу. Прогнозована похибка визначення ефективної висоти відбиття від іоносфери для різних мод становить 0,2 - 0,4 км, що дозволяє оцінювати зворотний висотний масштаб експоненціального профілю провідності нижньої іоносфери в діапазоні 0,3 – 0,6 км-1, - значень характерних для нічних умов.


Ключові слова: нижня іоносфера, СНЧ-ОНЧ радіохвилі, Твік – атмосферики, хвилевід Земля-іоносфера