Метод декодування алгебраїчних каскадних згорткових кодів

О.С. Волков
Анотації на мовах:

Запропоновано алгебраїчний метод декодування каскадних згорткових кодів у часовій області. Показано, що ефект розповсюдження помилок усувається введенням операторів затримки на зовнішній та внутрішній ступені декодування.
Ключові слова: завадостійке кодування, згорткові коди, каскадні згорткові коди, декодування, алгебраїчне декодування