1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Метод контролю криптографічної інформації, що представлена у модулярній системі числення

Метод контролю криптографічної інформації, що представлена у модулярній системі числення

В.А. Краснобаєв, С.О. Кошман, В.Н. Курчанов, А.В. Гарамась
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується метод контролю помилок у модулярній системі числення (МСЧ), заснований на використання процедури нулевізаціі. Суть запропонованого методу полягає в тому, що при здійсненні процедури нулевізаціі у МСЧ, поєднується в часі операція визначення, по цифрах аі(i-1) і аn-і+1(i-1) числа А(i-1), константи нулевізаціі КН(i) і операція обчислення за значеннями аі(i-1) і аn-і+1(i-1) наступних цифр ( ) 1 i ia  та ( ) i n ia числа А (i). Це дає можливість підвищити оперативність контролю криптографічної інформації, що представлена у модулярній системі числення.


Ключові слова: модулярна система числення, контроль криптографічної інформації