Про ідентифікацію деяких початкових логічних понять

В.А. Лещінський
Анотації на мовах:

Розглянуто застосування логічної математики для формального опису математичних понять на її мові, у тому числі і понять, що вводяться самою логічною математикою. У якості інструменту опису використовується мова алгебри скінченних предикатів і предикатних операцій. Рішення цієї задачі дозволить навчити комп'ютер оперувати поняттями, подібно до того, як це робить людина.
Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра скінченних предикатів і предикатних операцій