1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Управлення надійністю складних технічних систем с багаторівневою працездатністю

Управлення надійністю складних технічних систем с багаторівневою працездатністю

В.В. Лук'янчук, Б.М. Ланецький
Анотації на мовах:


Анотация: Викладається системний підхід до управління надійністю технічних виробів з використанням принципів загальної теорії управління, наводиться схема управління надійністю, описаний процес її функціонування на стадіях проектування та розробки, виготовлення, експлуатації та ремонту. Розглядаються особливості управління надійністю складної технічної системи (СТС) з багаторівневою працездатністю.


Ключові слова: управління надійністю, багаторівнева працездатність, складна технічна система