1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Оцінка оперативності прийняття рішень при призначенні впливу по об'єктах противника

Оцінка оперативності прийняття рішень при призначенні впливу по об'єктах противника

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований підхід для оцінки оперативності прийняття рішень на пунктах управління при призначенні впливу динамічними об'єктами по цілях противника. За показник оперативності прийнята імовірність того, що рішення буде прийнято за час, що забезпечує його реалізацію і можливість видачі відповідних розпоряджень підлеглим. Представлений алгоритм визначення інтервалу часу на прийняття рішення про призначення дії динамічного об'єкту по цілі.


Ключові слова: оперативність, прийняття рішень, динамічний об'єкт, показник, імовірність, вплив, математичне очікування, випадкова величина