1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень

Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень

А.В. Тристан
УДК 4.89
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: При прийнятті рішень в ситуаціях з аналізом слабоструктурованих даних у командира (експерта) виникає необхідність використання моделі проблемної області, за допомогою якої він намагається пояснити процеси, що відбуваються в реальності. При цьому об'єктивні закономірності реального середовища представляються суб'єктивними оцінками. У результаті образ ситуації відбиває не тільки закони й закономірності ситуації, але й світогляд суб'єкта, його систему переконань, цінностей, рівень утворення, досвід і т.д. Когнітивні підходи у системах підтримки прийняття рішень орієнтовані на те, щоб активізувати інтелектуальні процеси суб'єкта й допомогти йому зафіксувати своє бачення проблемної ситуації у вигляді формальної моделі. Зазвичай використовується так звана когнітивна карта уявлень командира, що представляє відомі суб'єктові основні оцінки ситуації у вигляді орієнтованого знакового графа. Дослідження когнітивних карт командира з оцінкою можливих ситуацій, моделювання сценаріїв розвитку є важливим напрямком розвитку систем підтримки прийняття рішень у військовій справі.


Ключові слова: когнітивна карта, когнітивні підходи, моделювання, система підтримки прийняття рішень, системи штучного інтелекту
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тристан А.В. Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 3(36). С. 133-136.