1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Комп'ютерне моделювання поведінки транспортного засобу з антиблокувальною системою

Комп'ютерне моделювання поведінки транспортного засобу з антиблокувальною системою

А.В. Писаренко, О.В. Білоус, Д.В.Кононенко
Анотації на мовах:

Виконано аналіз роботи стандартної антиблокувальної системи автомобіля засобами комп'ютерного моделювання у програмних пакетах CarSim та MATLAB/Simulink. Розроблено нечітку модель керуючого пристрою АБС, що дозволив зменшити величину відхилення автомобіля від напрямку прямолінійного руху при екстреному гальмуванні та скоротити довжину гальмівного шляху.
Ключові слова: антиблокувальна система, нечітка логіка, системи активної безпеки автомобіля