1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. П'єзоелектричний перетворювач для генераторів електростанцій

П'єзоелектричний перетворювач для генераторів електростанцій

Н.Н. Сапига, П.Ф. Буданов, Е.Н. Юкова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті характеристики і конструкції вітчизняних і зарубіжних п'єзоелектричних акселерометров, грунтованих на різних фізичних принципах для виміру параметрів вібрації і запропонована математична модель біморфного п'єзоелектричного перетворювача з чутливим елементом ІПА-9, яка дозволяє оцінити чутливість перетворювачів цього типу з урахуванням ряду допущень. Отримано рівняння вихідної напруги і безрозмірної чутливості акселерометра типу ІПА-9. Для забезпечення найбільшої чутливості перетворювача товщину металевого і п'єзоелектричного диска необхідно вибирати з умови, що відношення цієї товщини приблизно складає 0,4 і більш високий потенціал розташовується в центральній частині диска.


Ключові слова: біморфний, п’єзоелемент, чутливість, модуль