1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Разробка гібрідного методу оцінки безпеки інфраструктур та об’єктів критичного застосування в умовах невизначеності

Разробка гібрідного методу оцінки безпеки інфраструктур та об’єктів критичного застосування в умовах невизначеності

Є.В. Брежнев
Анотації на мовах:

Складність та нелінійність інфраструктур та об’єктів критичного застосування, наявність даних різної кваліметричної природи, що описують їх поведінку, обумовлює необхідність розробки підходів оцінювання безпеки, які б дозволяли провести інтеграцію цих даних в рамках єдиного підходу. Метод, який запропоновано, ґрунтується на послідовній висхідній та низхідній інтеграції байєсових мереж довіри (БМД) та нечіткого логічного виводу (НЛВ), що дозволяє використовувати кількісні та якісні данні об об’єкті аналізу. Використання НЛВ дозволяє побудувати логіколінгвістичну модель об’єкту. БМД дає можливість визначити стан усіх об’єктів одного рівня ієрархії, визначаючи підмножину об’єктів батьків та дітей, а також зв’язки між цими станами. Інтеграція БМД та НЛВ в рамках єдиного підходу забезпечує зниження об’єму вхідних даних, які потребуються для аналіз безпеки складних об’єктів, в порівнянні, коли ці методи застосовуються для вирішення задачі оцінки безпеки незалежно один від одного.
Ключові слова: критична інфраструктура, безпека, інтеграція методів, лінгвістична зміна, критичність стану