1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Право населення на володіння зброєю як фактор забезпечення особистої і громадської безпеки

Право населення на володіння зброєю як фактор забезпечення особистої і громадської безпеки

В.І. Дьяконов, І.А. Черепньов, Г.А. Ляшенко, Н.В. Полянова, Б.А. Никуличев
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті питання реалізації прав громадян на необхідну оборону в різні історичні періоди і перспективи прийняття закону про зброю в Україні.


Ключові слова: криміногенний фактор, рівень безробіття, ефективна зброя самооборони