1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(36)'2013
  5. Інформаційна технологія організації процесу навчання на основі ідентифікації індивідуальних показників

Інформаційна технологія організації процесу навчання на основі ідентифікації індивідуальних показників

О.І. Морозова
Анотації на мовах:

У статті розглядається створення інформаційної технології організації процесу навчання на основі ідентифікації індивідуальних показників. Дана технологія здійснює підтримку прийняття рішень щодо формування індивідуальної траєкторії навчання і надання методичних рекомендацій щодо подальшого навчання.
Ключові слова: інформаційна технологія, навчання, ідентифікація індивідуальних показників, самовдосконалення, тестування