Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи

Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда, В.О. Григорецький
УДК 656.7.086(45)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Отримано базові моделі пілотів та диспетчерів цивільної авіації, а також військових пілотів та штурманів для дослідження впливу на їх професійну діяльність соціально-психологічних та індивідуальнопсихологічних факторів. Визначено вплив системи переваг пілотів та диспетчерів цивільної авіації на концепцію їх поведінки. Представлено практичне застосування результатів діагностування та оцінювання індивідуальних якостей людини-оператора соціотехнічної аеронавігаційної системи.


Ключові слова: соціотехнічна аеронавігаційна система, людина-оператор, соціально-психологічні фактори, індивідуально-психологічні фактори, польотна ситуація, система переваг, концепція поведінки, вибір оператора, позитивний (негативний) полюс
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В., Григорецький В.О. Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 4(37). С. 46-54.