Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи

Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда, В. О. Григорецький
УДК 656.7.086(45)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Отримано базові моделі пілотів та диспетчерів цивільної авіації, а також військових пілотів та штурманів для дослідження впливу на їх професійну діяльність соціально-психологічних та індивідуальнопсихологічних факторів. Визначено вплив системи переваг пілотів та диспетчерів цивільної авіації на концепцію їх поведінки. Представлено практичне застосування результатів діагностування та оцінювання індивідуальних якостей людини-оператора соціотехнічної аеронавігаційної системи.
Ключові слова: соціотехнічна аеронавігаційна система, людина-оператор, соціально-психологічні фактори, індивідуально-психологічні фактори, польотна ситуація, система переваг, концепція поведінки, вибір оператора, позитивний (негативний) полюс
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шмельова Т. Ф. Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи / Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда, В. О. Григорецький  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2013. — № 4. — С. 46-54.