1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(37)'2013
  5. Дослідження питань застосування цифрових синтезаторів для формування складних сигналів у метеорадіолокаціі

Дослідження питань застосування цифрових синтезаторів для формування складних сигналів у метеорадіолокаціі

М.П. Кандирін
Анотації на мовах:

У статті розглядаються результати досліджень з питання застосування складних сигналів в бортових метеорологічних радіолокаційних станціях із стискуванням імпульсів. Наведено результати математичного моделювання системи формування та обробки зондувальних імпульсів з лінійної і нелінійної частотною модуляцією, а також розглянуті способи ваговій обробки сигналів. Показані способи і пристрої формування таких сигналів цифровими синтезаторами.
Ключові слова: рівень бічних пелюсток, метод, імпульсна потужність, вагова обробка, складні сигнали