Метод підготовки рішень і прогнозування наслідків

Б.О. Дем’янчук, В.І. Дяченко
Анотації на мовах:

Обґрунтована доцільність підготовки, прийняття рішень і прогнозування наслідків в умовах невизначеностей антагоністичного характеру на основі побудови модифікованої моделі протиборства і статистичного прогнозування наслідків вирішення за обмеженою сукупністю даних про результати військових ігор.
Ключові слова: прийняття рішень в умовах невизначеностей, моделі протиборства, прогнозування наслідків рішення, функції корисності і ризики