1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(37)'2013
  5. Інформаційна технологія підтримки оцінювання багатоверсійних систем

Інформаційна технологія підтримки оцінювання багатоверсійних систем

В.І. Дужий
Анотації на мовах:

Запропоновано інформаційну технологію підтримки оцінювання багатоверсійних інформаційно-управляючих систем важливих для безпеки, що дозволяє виконувати оцінку таких систем, представлених у вигляді графовой моделі, за допомогою метрико-імовірнісного методу. Запропонована інформаційна технологія дозволяє автоматизувати процес оцінки і вибору багатоверсійних проектів шляхом визначення нормованого значення показника диверсності, який у подальшому пропонується використовувати для їх імовірнісної оцінки. Запропонована інформаційна технологія може бути використана в напівавтоматичному режимі для вирішення завдань аналізу і синтезу в процесі оцінки і проектування багатоверсійних систем. Застосування даної інформаційної технології дозволяє оптимізувати внесення в проект диверсності, що дозволяє проектувати багатоверсійні системи, які задовольняють заданим показникам якості.
Ключові слова: інформаційно-управляючи системи, принцип диверсности, архітектурно-технологічна диверсність, показник диверсності, методика оцінювання, пріоритетний ряд