Інформаційна технологія семантичного стиснення тексту

С.В. Єгоров
Анотації на мовах:

Розроблено інформаційну технологію семантичного стиснення текстової інформації. що базується на моделі та методі семантичного стиснення тексту. Реалізовано інформаційну систему, що надає можливість користувачу самостійно задавати рівень стиснення текстової інформації, та може бути використана для стиснення текстів будьякого обсягу.
Ключові слова: текст, семантичне стиснення, рівень стиснення, інформаційна система, інформаційна технологія, модель, метод