Розробка предикативних моделей логічних зв'язків понять

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Кудхаир Абед Тамер, І.А. Лещінська
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто застосування логічної математики для формального опису неявних знань. У якості інструменту опису використовується мова алгебри скінченних предикатів і предикатних операцій. Рішення цієї задачі дозволить ітеративно будувати предикативне представлення неявних знань.


Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра скінченних предикатів і предикатних операцій, неявні знання