1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(37)'2013
  5. Cтруктуризація процесів прийняття рішень при мінімізації наслідків хімічних аварій

Cтруктуризація процесів прийняття рішень при мінімізації наслідків хімічних аварій

О.М. Землянський
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості процесів прийняття рішень при визначенні масштабів і ліквідації наслідків хімічних аварій. Визначено завдання, які необхідно вирішувати в доаварійний і післяаварійний періоди . Класифіковані особливості побудови моделей концентрації небезпечної хімічної речовини. Запропоновано структуру і елементний базис відповідної бази знань.
Ключові слова: хімічна аварія, концентрація, модель, метод, база знань