1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛІ ЕКРАНОПЛАНА В АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ Т-1 ХУ ПС

ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛІ ЕКРАНОПЛАНА В АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ Т-1 ХУ ПС

Є.О. Українець, А.П. Корнієнко, В.О. Зімін, С.Д. Оніщенко, С.М. Сметана, А.Ю. Крюченко
Анотації на мовах:

Представлена експериментальна методика визначення аеродинамічних характеристик літальних апаратів, зокрема, экранопланов, з урахуванням екранного ефекту в аеродинамічній трубі Т-1 Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Як об'єкт експериментального аеродинамічного дослідження вибрана модель экраноплана типу «Орля». В результаті обробки досвідчених даних для моделіекраноплана отримані залежності коефіцієнтів підйомної сили від кута атаки.
Ключові слова: екраноплан, ваговий експеримент, модель, аеродинамічна труба, аеродинамічні характеристики