1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ БІНАРНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАОТИЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ, ЩО СФОРМОВАНО ВІДОБРАЖЕННЯМ ІКЄДИ

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ БІНАРНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАОТИЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ, ЩО СФОРМОВАНО ВІДОБРАЖЕННЯМ ІКЄДИ

О.М. Барсуков
Анотації на мовах:

У статті аналізуються властивості хаотичної послідовності, сформованої дискретної нелінійної динамічної системою Ікєди. Пропонуються способи підмішування бінарного повідомлення в хаотичну несучу, що сформовано відображенням Ікєди, і його виділення зі спостереження сигналу на фоні вимірювального шуму.
Ключові слова: хаотична послідовність, фазовий портрет, біфуркаційна діаграма, бінарне повідомлення, відображення Ікєди