1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Дослідження властивостей лінійно-перетворених стохастичних процесів

Дослідження властивостей лінійно-перетворених стохастичних процесів

К.С. Васюта, С.О. Щербінін
Анотації на мовах:

В статті аналізуються властивості лінійно перетворених стохастичних процесів в часовій, частотній областях та фазовій плоскості. Розглянуто три лінійних процеси різними порядків з різними параметрами. Дані практичні пропозиції щодо подальшого використання даного класу процесів в стегостемах для підвищення прихованості факту передачі та зберігання інформації.
Ключові слова: авторегресійний процес, процес змінного середнього, авторегресійний процес змінного середнього, стегосистеми