1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Підходи до синтезу технічної структури комп’ютерної системи, що формує систему управління об’єктом критичного застосування

Підходи до синтезу технічної структури комп’ютерної системи, що формує систему управління об’єктом критичного застосування

А.А. Коваленко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підходи до синтезу технічної структури комп’ютерної системи, що лежить в основі сучасних систем управління об’єктами критичного застосування. Виділено та описано основні етапи синтезу, а також характерні задачі, що розв’язуються на них. Крім того, зроблено постановку та формалізацію відповідних задач синтезу при урахуванні вимог до доступності компонентів системи і вимог до процесу її функціонування в контексті оточуючого середовища при умові можливих зовнішніх впливів.
Ключові слова: синтез, управління, задача, маршрут, інтервал, структура, система, етап, компонент, формалізація, зв'язок