Метод обробки даних що представлені у цілочисельному вигляді

В.А. Краснобаєв, Н.Г. Варига, Б.В. Гомілко, В.В. Капленко, О.Г. Лемешко, М.С. Мовчан
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглянуто метод обробки даних, що представлено у цілочисельному вигляді. Як приклад, наведено метод виправлення однократних помилок у класі лишків (КЛ). У статті наведені конкретні приклади виправлення однократних помилок даних, що представлено кодом КЛ.


Ключові слова: цілочисельні дані, непозиційна система числення у класі лишків, арифметичне непозиційне кодування інформації