1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Математичні моделі та алгоритми піднесення цілих чисел до квадрату за довільним модулем класу лишків

Математичні моделі та алгоритми піднесення цілих чисел до квадрату за довільним модулем класу лишків

В.А. Краснобаєв, А.С. Янко, С.О. Кошман
Анотації на мовах:

В статі розроблено математичні моделі та алгоритми піднесення цілих чисел до квадрату за довільним модулем класу лишків (КЛ). Дані алгоритми базуються на доказаних у статі аналітичних співвідношеннях. Запропоновані алгоритми піднесення цілих чисел до квадрату за довільним модулем можуть використовуватися у комп’ютерних обчислювальних пристроях, що функціонують як у звичайній позиційній двійковій системі числення, так і у непозиційній системі числення КЛ.
Ключові слова: піднесення цілих чисел до квадрату за довільним модулем, позиційна двійкова система числення, непозиційна система числення у класі лишків