1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Проектування параметричних інваріантних систем на основі застосування оцінок їх чутливості

Проектування параметричних інваріантних систем на основі застосування оцінок їх чутливості

С.М. Кучерук
Анотації на мовах:

У статті представлені результати досліджень щодо використання оцінок чутливості для параметричних інваріантних автоматизованих систем управління, особливістю якої є побудова функціональних зв'язках між якістю системи і її параметрами.
Ключові слова: інваріантність, чутливість, стійкість, система, структура