АНАЛІЗ ВІДЕОДАНИХ НА ОСНОВІ ДІАГРАМ ВОРОНОГО РІЗНОГО ПОРЯДКУ

O.Д. Miхнова
Анотації на мовах:

Розглянуто базові передумови розробки нового методу аналізу змісту відео за допомогою діаграм Вороного. На основі проведених експериментів виявлено ряд особливостей, пов’язаних із кількістю та розміщенням опорних точок, що використовуються для побудови діаграм. Використання діаграм Вороного більш високих порядків дозволило скоротити час, що необхідний для обробки та упорядкування опорних точок, у півтора рази. Окрім просторової сегментації та аналізу змісту, діаграми Вороного можуть бути використані для часової сегментації відео, тобто для розбиття на сцени, а також для пошуку повторів та унікальних кадрів.
Ключові слова: аналіз змісту відео, сегментація, виділення ознак, опорна точка, діаграма Вороного