1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Особливості застосування мультиевристичного підходу для вирішення завдань мінімізації недетермінованих кінцевих автоматів

Особливості застосування мультиевристичного підходу для вирішення завдань мінімізації недетермінованих кінцевих автоматів

С.В. Півнева
Анотації на мовах:

У роботі розглянуті особливості застосування мультиевристичного підходу для вирішення завдань мінімізації недетермінованого кінцевого автомата (НКА), заснованого на поєднанні комбінаторних і евристичних методів оптимізації.
Ключові слова: недетермінований кінцевий автомат (НКА), евристичні алгоритми, мінімізація НКА