1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. До питання про захист ртс приморського базування від безперервних складних перешкод

До питання про захист ртс приморського базування від безперервних складних перешкод

А.М. Коржов
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті з урахуванням часових, спектральних та імовірнісних характеристик безперервної складної перешкоди показується можливість використання адаптивних методів захисту та визначається варіант побудови автокомпенсатора, наводиться його структурна схема.


Ключові слова: радіотехнічна система, безперервна складна перешкода, адаптивні методи захисту, автокомпенсатор