1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Ефективність паралельного розв’язання рівняння Пуассона на кластерних обчислювальних системах з графічними прискорювачами

Ефективність паралельного розв’язання рівняння Пуассона на кластерних обчислювальних системах з графічними прискорювачами

Є.О. Шквар
УДК 681.322
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто шляхи масштабування ефективності обчислень при чисельному розв’язанні типового елементу постановок багатьох задач математичної фізики, який одночасно є одним з найвимогливіших до ресурсів обчислювальної техніки – рівняння Пуассона. Особливу увагу приділено дослідженню ефективності спільного використання CUDA та MPI технологій паралелізації та розгалуження алгоритмів. Показано, що ефективність використання MPI при розв’язанні рівняння Пуассона на обчислювальних кластерах з графічними прискорювачами компанії NVIDIA суттєво покращується при збільшенні розмірності задачі і для просторового розрахункового випадку збільшення кількості задіяних графічних прискорювачів дозволяє забезпечити близьке до лінійного масштабування прискорення обчислень.


Ключові слова: паралельні розподілені обчислення, CUDA, MPI, рівняння Пуассона
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шквар Є.О. Ефективність паралельного розв’язання рівняння Пуассона на кластерних обчислювальних системах з графічними прискорювачами. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 1(38). С. 176-181.