1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Параметризація задачі визначення координат джерела радіовипромінювання комплекс пасивної радіолокації

Параметризація задачі визначення координат джерела радіовипромінювання комплекс пасивної радіолокації

В.М. Ткаченко, Р.І. Мануйленко, Т.С. Хашан, Р.Л. Пантєєв
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропоновано математичну просторово-часова модель об'єктів комплексу і джерела радіовипромінювання (ДРВ). На основі параметризації і лінійного перетворення системи координат представлення зв'язків між об'єктами скорочено з трьох до двох гіперболічних рівнянь системи. В результаті скоротилася кількість ітерацій і кількість обчислень в одній ітерації методом Ньютона при обчисленні координат ДРВ. В якості моделі Землі використовується еліпсоїд. Координати станцій розраховуються з урахуванням додаткового параметра – значень висот станцій спостережень над нульовим рівнем.


Ключові слова: пасивна пеленгація ДРВ, метод Ньютона, гіперболоїд, скорочення розмірності матриці